W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem Twoich danych osobowych jest palcem_po_mapie_z_thermomix, właściciel domeny www.palcempomapiezthermomix.pl 
 
Jak się ze mną skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych? 
Napisz do mnie na adres e-mail: ella5079@gmail.com 
 
Skąd mam Twoje dane osobowe? 
Otrzymałam je mailowo lub telefonicznie razem z Twoim zapytaniem. 
 
Jakie dane osobowe zbieramy?     
Przetwarzam następujące kategorie danych:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO poprzez:     
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;    
 • prowadzenie analiz statystycznych;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, możesz wycofać w dowolnym momencie, bez podania powodu, w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższym zakresie, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 
Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą.
 
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:    
 1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,    
 2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,    
 3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),   
 4.  Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na podstawie art. 18 RODO,    
 5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.  Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:     
 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie oraz w jakim celu.    
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;   
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17 RODO;    
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.   
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej firmie. 
 
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą nikomu udostępniane.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 
 
Informacje dotyczące tzw. ciasteczek (cookies): 
Cookies to informacje zapisywane przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez nasz serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron naszego serwisu. Możemy także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. 
Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.